ผู้เขียน หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กรกฎาคม 22, 2019, 02:52:30 AM
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 415
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี


- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองสระบุรี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
 - วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ
 - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี
เข้าดูยูทูบสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี
เข้าดูเว็บที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี


 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี

Tags : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี,แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี,แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เทศบาลเมืองสระบุรี